Viktige endringer i NEK 400:2018 elbil lading!


Fra 1. juli 2018 er det normen NEK 400:2018 og kapittel 722 «Forsyning av elektrisk kjøretøy»som er gjeldene ved lading av elektriske kjøretøy.

Her er noen hovedpunkter:

  • Ladeuttaket skal være beskyttet av et overspenningsvern
  • Allment tilgjengelige ladeuttak skal være Type2 kontakt
  • Kravet til dedikert kurs er videreført, men hvis det skal monteres et nytt ladepunkt i en eksisterende frittliggende garasje kan dette monteres på eksisterende kurs, med noen forbehold. Dette gjør det enklere å montere en ladestasjon uten å måtte grave ned ny kabel etc.
  • Lading på vanlig stikkontakt (Schuko) er lovlig ved privat bruk, men skal være beskyttet med et overstrømsvern på 10A og jordfeilbryter Type B, samt dedikert kurs.
  • Individuelt jordfeilvern med merkeutløsestrøm ≤ 30 mA.: jordfeilbryter Type B eller kombinasjon med Type A/F og utstyr for detektering av DC feilstrømmer (6mA)
  • Diverse overganger kan ikke benyttes, med unntak hvis det samsvarer med anbefalingene til produsenten av utstyret og det elektriske kjøretøyet
  • Skjøteledning skal ikke benyttes

Har du spørsmål om lading av elbil, ta kontakt med oss for veiledning og råd!

KONTAKT OSS!