Våre løsninger kan gi ditt bygg spennende arkitektur, egenprodusert solenergi og oppnå høyere energisertifisering!

Prosjektering av større solcelleanlegg består av:

  • Kalkulasjon av forventet sol produksjon, basert på beliggenhet, takflate og temporære forhold.
  • Gjennomgang av byggets energiforbruk, og kundens ønsker med solcelleprosjektet.
  • Analysere energiforbruk og muligheter for batterilagring av overprodusert strøm.
  • Detalj prosjektering av solpaneler, invertere, nett-tilkobling og montering.
  • Beregning av totale installasjonskostnader inkl. kartlegging av støtteordninger.
  • Personlig oppfølging fra tilbud til idriftsettelse av ditt solcelleanlegg.

Våre solcellepaneler kommer fra en av verdens største produsenter av solcellepaneler, og kommer som både monokrystallinske (Sorte) og Polykrystallinske (Blå).

Alle våre anlegg blir levert med en app som gjør at du har full oversikt over produsert energi fra ditt solcelleanlegg enten du velger en standard stringinverter eller den mer avanserte SolarEdge© teknologien som gir deg full oversikt over alle paneler på taket. Det er også mulig å kople solcelleanlegg inn på et overordnet SD anlegg der du får full oversikt over alle parameterer.

Energilagring gjør det mulig å lagre strømmen du produserer på taket til eget forbruk eller til å begrens effektopper når du ikke har nok solenergi tilgjengelig.

Bluetec hjelper deg å finne akkurat den batteristørrelsen som gjør deg et skritt nærmere å være selvforsynt med strøm.

Se produktene

Det vart installert over 100GW med solenergi på verdensbasis i 2018, og innen 2050 er det forventet at solenergi vil være jordas største leverandør av elektrisk energi.

I Norge varierer årlig solinnstråling mot en horisontal flate omtrent mellom 700 – 1100 kWh/m2.
De beste forholdene for utnyttelse av solenergi finner vi på Sør-/Østlandet, samt indre deler av Midt-Norge. Dette er områder som er på nivå med sentrale Tyskland hvor det er utstrakt bruk av solceller. Solceller har en klar fordel med det kalde klimaet her i Norge. Lav temperatur og mye vind bidrar til høy utnyttelsesgrad, samt store refleksjoner fra snø i vinterhalvåret.

De fleste anlegg i dag er tilknyttet strømnettet så all din overproduksjon blir solgt tilbake til nettet,
til samme pris som spotpris.

Se produktene

Lurer du på mulighetene på ditt bygg, eller ønsker mer informasjon?

Fyll inn skjemaet under og en av våre spesialister tar kontakt med deg i løpet av kort tid.

Kontakt - Elbillading for Borettslag og Næring
Adresselinje
Postnummer
Poststed