Ski kommune gir tilskudd for ladepunkter

Fra 1. januar 2018 kan en seksjonseier som disponerer en parkeringsplass kreve å få anlegge ladeplass for elbil og ladbare hybridbiler, og styret kan bare nekte dette hvis de har saklig grunn for det.

Dette har i Ski kommune tatt på alvor. I desember 2017 vedtok kommunestyret i Ski at borettslag og sameier i Ski kommune kan søke om støtte for etablering av ladepunkter. Kommunestyret har satt av 250 000 kr til denne støtteordningen.

Fra mars 2018 kan eksisterende borettslag og sameier søke Ski kommune om tilskudd til etablering av ladepunkter for elbil.

Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene, men begrenset til maks 10 000 kroner per ladepunkt. Maks støttebeløp per borettslag/sameie er 50 000 kr. Hvis det er behov for oppgradering av strømnett er maksbeløpet 75 000 kr.

Her finner du mer informasjon og søknadskjema:
https://www.ski.kommune.no/aktuelt/soknad-om-stotte-for-etablering-av-ladepunkter-ved-sameier-og-borettslag/