Hvorfor bør jeg ikke lade elbilen min på en vanlig stikkontakt?

Som de fleste elbil eiere vet er det i dag en del krav til etablering av fast ladepunkt for lading av elbil. Disse kravene er utarbeidet av DSB og er beskrevet i FEL 2014. Men hvorfor har vi disse kravene?

JEG HAR EN GAMMEL STIKKONTAKT PÅ HUSVEGGEN SOM JEG HAR BRUKT TIL Å LADE ELBILEN PÅ, DET FUNGERER FINT. HVORFOR KAN JEG IKKE BRUKE DENNE?

Har du oversikt over hvordan kursen til denne stikkontakten lagt opp? Går den direkte fra sikringsskapet eller går den vi et koblingspunkt oppunder himlingen i stua, på soverommet eller barnerommet? Hvor lang tid tar det før det oppstår varmgang i koblingspunktet, og mulig brann?

(Foto: DSB)

Har du en eksisterende stikkontakt i garasjen eller på husveggen som du ønsker å bruke til elbil-lading, kan denne benyttes som et tilbud til gjester eller sporadisk lading. Om denne er tenkt å brukes til å lade din elbil på fast basis er dette å regne som en bruksendring. I følge paragraf 16 i FEL skal anlegget «være egnet til forutsatt bruk».

JEG HAR EN STIKKONTAKT I GARASJEN PÅ EN DEDIKERT KURS MED
JORDFEILBRYTER TYPE B OG LADER MED 10A.

Da har du et godkjent ladeuttak! En Schuko stikk er godkjent for en belastning opp til 16A, men dette gjelder kortvarig belastning! Ved kontinuerlig belastning bør ikke en vanlig Schuko stikk overstige 8A i henhold til NEK EN 60320. Ved kontinuerlig belastning kan det oppstå varmgang og smelteskader.

JEG HAR EN STIKKONTAKT PÅ DEDIKERT KURS FOR ELBIL-LADING I GARASJEN MIN, MEN HAR IKKE MONTERT JORDFEILBRYTER TYPE B.

Hensikten til en jordfeilbryter type B er å beskytte det elektriske anlegget mot likestrømsfeil. Det elektriske anlegget i huset har vekselstrøm og et elbil-batteri har likestrøm. En likestrømsfeil i elbilen kan føre til at man får redusert utløserfunksjon på de vanlige jordfeilbryterne som installert i ditt elektriske anlegg. En jordfeilbryter med redusert funksjonalitet kan gå ut over din sikkerhet!

HVORFOR BØR JEG INSTALLERE EN LADESTASJON?

«Nødladeren» som følger med din elbil har en maksimal ladestrøm på 10A. Dette tilsvarer en rekkevidde på ca 10 km pr. ladetime.

Med en ladestasjon kan du lade bilen din med en ladestrøm på opptil 32A. Dette tilsvarer ca. 35 km pr. ladetime på 230V 1-fase lading. Har du et 400V anlegg kan du lade med 110 km pr. ladetime!

I tillegg har en ladestasjon en del innebygde sikkerhetsfunksjoner og kommuniserer med bilen slik at lading av din elbil foregår på en sikker og trygg måte. Denne sikkerheten har du ikke når når du lader på en vanlig stikkontakt.

 

ØNSKER DU Å FÅ TILBUD PÅ EN FERDIG MONTERT LADSTASJON?

JA!