Et godt eksempel på klimatiltak i landbruket

«Selv om vinteren er på vei innover Sarpsborg produseres det strøm og annen energi på Holleby gods. Gården er selvforsynt med varme gjennom et moderne halmfyringsanlegg og produserer i tillegg strøm gjennom et solcelleanlegg på låvetaket. Strømmen går igjen tilbake til produksjonen og lading av eier Einar Høstbjør sine to elbiler. Alt i alt et godt eksempel på klimatiltak i landbruket.» (kilde: klimaostfold.no)

Les mer her : https://klimaostfold.no/2020/11/09/et-godt-eksempel-pa-klimatiltak-i-landbruket/