Ønsker du å tilby dine kunder muligheten til å lade elbilen mens de besøker din virksomhet?

Skal dette være et gratis tilbud eller ønsker du å ta betalt for dette? 

Vi finner løsningen som passer din virksomhet best!

Fremtiden

Elbil har kommet for å bli! I dag er over 50 % av alle nye biler som selges ladbar. Det å kunne tilby lademulighet er allerede i dag et stort konkurransefortrinn. Det er vi sikre på at vil bare bli større i tiden framover.

På plasser der elbilister oppholder seg over lenger tid fungerer normallading fint (opptil 7.4 kW). Dette er steder som arbeidsplasser, hotell og campingplasser.

Høyere effekt (opptil 22 kW) vil være en fordel på typiske knutepunkt, der man stopper for kortere tidsrom. For eksempel kjøpesenter, offentlige parkeringsplasser, idrettsanlegg osv.

Ønsker man virkelig å lokke til seg elbilister, er hurtiglading (> 40 kW DC) det raskeste alternativet.

Den nye parkeringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017 sier følgende:

«Parkeringsforskriften § 35 stiller krav om lademuligheter på vilkårsparkeringsplasser.

Forskriften gjelder for all vilkårsparkering som tilbys allmennheten. Den gjelder dermed
både kommunale og private tilbud. Med vilkårsparkering menes at det er satt
betingelser/begrensinger for parkeringen, for eksempel krav om avgift eller tidsbegrensing.
Forskriften sier at det skal være tilstrekkelig antall plasser med lademulighet. Med dette
menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Kravet er
begrenset opp til 6 % av det totale antall plasser.»

Tilsyn og kontroll

Iht. NEK 400:2018 er det krav om kontroll og tilsyn av allment tilgjengelige ladestasjoner.

Allment tilgjengelige ladestasjoner skal visuelt inspiseres minst en gang pr. uke for å verifisere at:

  • utstyr ikke har synlige skader slik at sikkerheten kan være svekket, og
  • ladestasjoner ikke har driftsfeil (ingen visuelle feilmeldinger) 

Allment tilgjengelige ladestasjoner skal verifiseres i samsvar med kravene i NEK 400-6, avsnitt 6.5.1. minst én gang pr. år.

Vi tilbyr også serviceavtale og årlig tilsyn av dine ladestasjoner!
Kontroll av ladestasjoner utføres iht. NEK 400. Dokumentasjon og verifikasjon utarbeides og oppdateres kontinuerlig i vår skytjeneste som dere har tilgang til. 

Ønsker du mer informasjon og rådgivning om hvilken løsning som kan være aktuelt for din bedrift?

Fyll inn skjemaet under og vi kontakter deg så fort som mulig.

Kontakt - Elbillading for Borettslag og Næring
Adresselinje
Postnummer
Poststed