Kikker du etter elbillading til ditt sameie eller borettslag? La oss gi dere et raskt estimat!

Priskalkulator elbillader borettslag
51Antall
1Antall100Antall

Du får 1000kr i rabatt fra og med lader nummer 10.

Tilpasser oss deres behov

Å få montert ladestasjoner i et borettslag er ikke alltid like enkelt! Det er ofte begrenset med strøm og mange som ønsker å få ladet sine elbiler.

Det viktig å velge et gjennomtenkt, fremtidsrettet og skalerbart ladesystem som tilfredsstiller alle beboerne i borettslaget, og det er vår spesialitet å finne den løsningen som passer best for dere.

Vi benytter utelukkende kvalitets produkter fra kjente leverandører, med åpne kommunikasjonsprotokoller OCPP 1,6 eller høyere. Derfor kan vi også tilby 5 års garanti på ladestasjonen!

Ny lovtekst

Eierseksjonsloven vedtatt 29. mai 2017:
«Eierseksjonsloven § 25 første ledd tredje og fjerde punkt skal lyde: En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.».

Lastfordeling

I borettslag og andre felles parkeringsløsninger er det ofte begrenset med effekt tilgjengelig. Her er ofte løsningen og legge opp en god infrastruktur med smartladere som fordeler den tilgjengelige effekten seg imellom. Dette kalles laststyring, og denne kan enten være statisk eller dynamisk. Ved statisk laststyring settes det en fast grense på den totale tillatte effekten i ladeanlegget. Anlegget fordelerer da den den avsatte effekten mellom de bilene som er tilkoblet ladestasjonene. Ved dynamisk laststyring overvåkes inntaket til bygningen. Ladeanlegget vet da til enhver tid hvor mye strøm som er tilgjengelig. På denne måten har man mulighet til å hente ut mye effekt når forbuket i bygget er lavt, og mindre effekt når forbruket i bygget er høyt, uten at dette påvirker normalforbruket i bygget.

Forbruksrapportering

Inten er interessert i å betale for andres strømforbruk.

Våre løsninger sørger for at hver bruker i anlegget blir belastet for sitt faktiske forbruk, slik at dette blir en rettferdig og godt fungerende løsning for borettslaget.

Dette kan løses ved koble de smarte ladestasjonene direkte til hver enkelt beboers egen strømmåler, eller tilknytte ladeanlegget en betalingsløsning. Brukerne i anlegget vil da bli belastet direkte for strømforbruket på sin ladestasjon.

Borettslaget vil ha full tilgang til anlegget via en nettportal. Her kan man enkelt administrere brukere, se status på ladestasjoner, overvåke forbruket og gjøre de justeringene som er ønskelig. 

Eller som mange velger, overlate dette til oss!

Utvalgte referanser

Se utvidet liste

Kaldnes brygge – M3/M4/M5
40 P-plasser

Sameiet Borghaven
80 P-plasser

Jotron
83 P-plasser

Vi tilbyr gratis befaring!

Gratis befaring