Vi leverer ladeløsninger tilpasset ditt behov! Det kan være en enkel hjemmelader eller et stort last- balansert ladeanlegg i et borettslag eller næringsbygg.

Elbil-lading

Næring

Løsninger for hotell, bedrifter og parkeringsoperatører

Ønsker du å tilby dine kunder muligheten til å lade elbilen mens de besøker din virksomhet?

Skal dette være et gratis tilbud eller ønsker du å ta betalt for dette?

Vi finner løsningen som passer din virksomhet best!

Fremtiden

Elbil har kommet for å bli! I dag er over 50 % av alle nye biler som selges ladbar. Det å kunne tilby lademulighet er allerede i dag et stort konkurransefortrinn. Det er vi sikre på at vil bare bli større i tiden framover.

På plasser der elbilister oppholder seg over lenger tid fungerer normallading fint (opptil 7.4 kW). Dette er steder som arbeidsplasser, hotell og campingplasser.

Høyere effekt (opptil 22 kW) vil være en fordel på typiske knutepunkt, der man stopper for kortere tidsrom. For eksempel kjøpesenter, offentlige parkeringsplasser, idrettsanlegg osv.

Ønsker man virkelig å lokke til seg elbilister, er hurtiglading (> 40 kW DC) det raskeste alternativet.

Den nye parkeringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017 sier følgende:

«Parkeringsforskriften § 35 stiller krav om lademuligheter på vilkårsparkeringsplasser.

Forskriften gjelder for all vilkårsparkering som tilbys allmennheten. Den gjelder dermed både kommunale og private tilbud. Med vilkårsparkering menes at det er satt betingelser/begrensinger for parkeringen, for eksempel krav om avgift eller tidsbegrensing. Forskriften sier at det skal være tilstrekkelig antall plasser med lademulighet. Med dette menes at det i alminnelighet til enhver tid er en ledig plass med lademulighet. Kravet er begrenset opp til 6 % av det totale antall plasser.»

Tilsyn og kontroll

Iht. NEK 400:2018 er det krav om kontroll og tilsyn av allment tilgjengelige ladestasjoner.

Allment tilgjengelige ladestasjoner skal visuelt inspiseres minst en gang pr. uke for å verifisere at:

• utstyr ikke har synlige skader slik at sikkerheten kan være svekket, og

• ladestasjoner ikke har driftsfeil (ingen visuelle feilmeldinger)

Allment tilgjengelige ladestasjoner skal verifiseres i samsvar med kravene i NEK 400-6, avsnitt 6.5.1. minst én gang pr. år.

Vi tilbyr også serviceavtale og årlig tilsyn av dine ladestasjoner! Kontroll av ladestasjoner utføres iht. NEK 400. Dokumentasjon og verifikasjon utarbeides og oppdateres kontinuerlig i vår skytjeneste som dere har tilgang til.

Ønsker du mer informasjon og rådgivning om hvilken løsning som kan være aktuelt for din bedrift?

Fyll inn skjemaet under og vi kontakter deg så fort som mulig.

Borettslag

Intelligent og skalerbart ladesystem for elbillading

Å få montert ladestasjoner i et borettslag er ikke alltid like enkelt! Det er ofte begrenset med strøm og mange som ønsker å få ladet sine elbiler.

Det viktig å velge et gjennomtenkt, fremtidsrettet og skalerbart ladesystem som tilfredsstiller alle beboerne i borettslaget, og det er vår spesialitet å finne den løsningen som passer best for dere.

Vi benytter utelukkende kvalitets produkter fra kjente leverandører, med åpne protokoller OCPP 1,6 eller høyere. Derfor kan vi også tilby 5 års garanti på ladestasjonen!

Lastfordeling

I borettslag og andre felles parkeringsløsninger er det ofte begrenset med effekt tilgjengelig. Her er ofte løsningen og legge opp en god infrastruktur med smartladere som fordeler den tilgjengelige effekten seg imellom.

Dette kalles laststyring, og denne kan enten være statisk eller dynamisk.

Ved statisk laststyring settes det en fast grense på den totale tillatte effekten i ladeanlegget. Anlegget fordelerer da den den avsatte effekten mellom de bilene som er tilkoblet ladestasjonene. Ved dynamisk laststyring overvåkes inntaket til bygningen.

Ladeanlegget vet da til enhver tid hvor mye strøm som er tilgjengelig. På denne måten har man mulighet til å hente ut mye effekt når forbuket i bygget er lavt, og mindre effekt når forbruket i bygget er høyt, uten at dette påvirker normalforbruket i bygget.

Ny lovtekst i eierseksjonsloven vedtatt 29. mai 2017:

«Eierseksjonsloven § 25 første ledd tredje og fjerde punkt skal lyde: En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.».

Forbruksrapportering

Å betale for andres strømforbruk er ingen interessert i! Våre løsninger sørger for at hver bruker i anlegget blir belastet for sitt faktiske forbruk, slik at dette blir en rettferdig og godt fungerende løsning for borettslaget.

Dette kan løses ved koble de smarte ladestasjonene direkte til hver enkelt beboers egen strømmåler, eller tilknytte ladeanlegget en betalingsløsning. Brukerne i anlegget vil da bli belastet direkte for strømforbruket på sin ladestasjon.

Borettslaget vil ha full tilgang til anlegget via en nettportal. Her kan man enkelt administrere brukere, se status på ladestasjoner, overvåke forbruket og gjøre de justeringene som er ønskelig. Eller som mange velger, overlate dette til oss!

Ønsker du en gratis befaring i ditt borettslag?

Fyll inn skjemaet under, vi kontakter deg og finner et passende tidspunkt!

Hjemmelading

Friheten til å lade når det passer deg

Er du en av de 60% som lader din el- eller hybridbil ulovlig hjemme?

Få et pristilbud av oss i dag, å få en løsning som gir deg rask og sikker lading!

Krav til ladepunkt for elbil

I NEK400:2018 finner du følgende krav til et ladepunkt…

• Egen dedikert kurs som kun brukes til elbillading

• Jordfeilbryter B i sikringsskap eller DC-vern i ladestasjon

• Beskyttet av overspenningsvern

• Maks tillatt ladestrøm på vanlig stikkontakt som oppfyller overstående krav er 10 A.

Med en ladestasjon kan du oppnå opptil
32A og 22kW ladeeffekt.

En ladestasjon montert av BlueTec oppfyller alle overstående krav, og du kan være sikker på at du får en trygg og god løsning.

Lovpålagt dokumentasjon blir lastet direkte opp til din Boligmappe, så du har den lett tilgjengelig ved behov.

Er du usikker på om du har tilstrekkelig kapasitet i det elektriske anlegget ditt, eller ønsker du å få pris på ferdig montert hjemmelader hjemme hos deg?

Foreløpig monterer vi i fylkene: Telemark, Vestfold, Buskerud og Oslo.

Vi tilbyr også betalingsutsettelse og delbetaling via SVEA Finans.

Vi hjelper deg med å
velge riktig løsning

Kontakt oss for å motta et
uforpliktende tilbud.