Derfor er solcelleanlegg et lurt valg for borettslag

Borettslag med høye strømutgifter, begrenset kapasitet på det elektriske anlegget eller som vurderer ladeanlegg for elbiler, kan nyte godt av eget solcelleanlegg.

Strømprisene går opp jevnt og trutt, noe som kan gå hardt utover felleskostnadene. Heldigvis, mange borettslag har ofte store takflater som er spesielt godt egnet til egen- produsert solenergi. For mange borettslag blir det derfor stadig mer attraktivt å investere
i nettopp solcelleanlegg – og i noen tilfeller, energilagring.

– Levetiden på et solcelleanlegg er over 30 år, samtidig er de fleste prosjekter nedbetalt etter 12-14 år. Det vil si gratis strøm i over 15 år. Produksjonsgarantien på alle paneler vi leverer er minimum 25 år, og det skaper en trygghet for investeringen og fremtiden, forteller daglig leder i BlueTec, Kim Olsen. BlueTec er et Tønsberg-basert firma som
er en større aktør innen energirådgivning, solcelleanlegg og større ladeanlegg for elbiler på Østlandet.

For solcelleanlegg finnes det flere typer støtteordninger som kan være aktuelle for borettslag. Dette er noe Bluetec har oversikt over og utarbeider i samarbeid med styret eller borettslagets representant.

Øker solcellepaneler verdien på leilighetene?
Nordmenn blir stadig mer miljøbevisst og fokuset på energitiltak øker. Et borettslag med tydelig miljøprofil vil kunne gjøre boenhetene mer attraktive ved eierskifte, og med økte strømpriser i årene fremover, vil felleskostnadene reduseres.

– Dette vil helt klart virke positivt for mange kjøpere, og kan bedre energimerkingen på eiendommene, sier Olsen.

Hvordan fungerer solcelleanlegg i et borettslag?
Det vil være flere forskjellige modeller for hvordan strømproduksjonen kan benyttes i et borettslag. Tilkobles solcelleanlegget til fellesanlegget for strøm, så vil det på- virke positivt på fellesutgiftene ved bruk av egenprodusert strøm og eventuelt salg av overskuddsstrøm. I kombinasjon med energilagring kan effektleddet på nettleien reduseres betraktelig, som igjen gir store innsparinger for alle.

– Ved rekkehus-bebyggelse kan det monteres solcelleanlegg på hver enkelt bolig som tilkobles beboers egen strøm- måler. En slik løsning støttes av Enova med opptil kr 28 750,- pr. bolig, og installasjons- kostnaden redusere betraktelig hvis dette utføres i fellesskap. Her er det mye penger å spare på sikt, understreker Olsen.

Ved rehabilitering av tak eller fasader, bør solceller vurderes samtidig. Det er flere fordeler ved å gjøre akkurat dette. Deler av fasaden kan for eksempel erstattes med solcellepaneler. Dette vil gi økt strøm- produksjon i vinterhalvåret og kan også være et estetisk designelement. Ved takrenovering kan taktekke helt eller delvis erstattes med et integrert solcelleanlegg.

Hvordan få et solcelleanlegg i borettslaget?
Ønsker dere å se på muligheten og lønnsom- heten for et solcelleanlegg, er det bare å ta kontakt med BlueTec for en gratis og uforpliktende befaring.

– Vi utarbeider en komplett prosjektbeskriv- else med oversikt over anleggsøkonomien og gir et konkret pristilbud. Det benyttes analyseverktøy for å beregne strømproduks- jonen, som tar hensyn til mange variabler, som for eksempel værdata, lokasjon, himmelretning, takvinkel, nåværende strømforbruk. Her har vi full oversikt og hjelper på veien, understreker Olsen.