ANTALLET ELBILER OG LADBARE HYBRIDER HAR PASSERT 170.000 I NORGE!

ANTALLET ELBILER OG LADBARE HYBRIDER HAR PASSERT 170.000 I NORGE, OG I LØPET AV 2020 REGNER MAN
MED AT ANTALLET NÆRMER SEG 400.000. LADESYSTEMER FOR BOLIG, SAMEIER OG IKKE MINST BEDRIFTER BLIR
DERFOR VIKTIG I ÅRENE SOM KOMMER. BLUETEC HAR LØSNINGER FOR ALLE PARKERINGSANLEGG OG BOLIGER
.
TEKST & FOTO: HUGO LANDE

BlueTec leverer og drifter administrasjonssystemet,
så de kan ta seg av alle funksjoner vedrørende
tilgangskontroll, betaling og overvåkning. Med en slik
løsning er det minimalt med ekstra arbeid for sameie
å tilby ladeplasser til beboerne

LADEANLEGG I PARKERINGSGARASJEN
BlueTec i samarbeid med Xpert Installasjon fullfører nå et
ladeanlegg i parkeringsgarasjen til Kjelleparken,
som ligger ved innkjøringen til Tønsberg.
I løpet av høsten så skal legevakten og andre bedrifter
ta i bruk et topp moderne bygg på 11.000 m2, med ladeuttak til ansatte og besøkende.

Her er det valgt en løsning med Schneider Electric
EVlink Smart ladere som kan levere opptil 22kW,
såkalt semi-hurtiglading. Disse kobles opp mot et
administrasjonssystem som kontrollerer tilgangskontroll
med RFID-brikker eller App, betalingstjenester og
overvåker laderne kontinuerlig. Denne løsningen kan
byggherre drifte selv via et web grensesnitt, eller anlegget
kan kobles opp mot vår driftssentral der vi betjener alle
funksjoner som tilgangskontroll, betalingstjenester og
eventuelle statusmeldinger fra ladeuttakene.

SAMEIER OG BORETTSLAG
Å tilby elbil lading bør være et naturlig servicetilbud
til beboere og besøkende. I boligsameier er det mange
spørsmål rundt plassering av ladestasjoner, strømforbruk,
investering, utvidelses muligheter, betalingsløsninger
og forslag til vedtekter. BlueTec bistår i hele prosessen
med rådgivning, planlegging og prosjektering frem til
ferdig montert ladeuttak. De er veldig opptatt av
å forenkle systemer, og bruker kun anerkjente produkter
for å levere driftssikre og brukervennlige systemer.

De stiller gjerne opp på sameie møter for å informere
om lade muligheter, og utfører gratis og uforpliktende
befaring på deres anlegg. Det finnes i dag flere
støtteordninger for utbygging av elbil-ladere, BlueTec
har oversikten og guider dere gjennom søknadsprosessen.

For sameier som har begrenset effekt tilgjengelig til
elbil-ladere, leverer de en dynamisk ladeløsning som
styrer effekten til laderne ut ifra ledig kapasitet på
anlegget. Dette kan spare sameiet for store investeringer
til infrastruktur som ny kabel, trafo og annet fra
nettleverandør.

BlueTec leverer og drifter administrasjonssystemet,
så de kan ta seg av alle funksjoner vedrørende
tilgangskontroll, betaling og overvåkning. Med en slik
løsning er det minimalt med ekstra arbeid for sameie
å tilby ladeplasser til beboerne